อัตราค่าบริการ

เปิดบริการ 

                                                    จันทร์ - ศุกร์    :    16.00 - 20.00

                                                    เสาร์ - อาทิตย์ :      9.00 - 20.00